ارایه تسهیلات تا سقف 50،000،000 تومان

ارایه تسهیلات با بازپرداخت تا 12 ماه

خرید اقساطی با یک فقره چک صیادی بنفش تضمین 120 درصد اصل و فرع تسهیلات

شماره موبایل وارد شده حتما باید به نام شخص درخواست دهنده باشد.

مدارک مورد نیاز شامل مدارک هویتی و مستندات درآمدی و تصویر چک صیاد بنفش

رد شدن بیمه حداقل 3 ماه اخیر از محل شغل فعلی برای شاغلین کارمند

داشتن محل کسب و دستگاه پوز مطابق با کاربری جواز کسب یا پروانه فعالیت

دارای رتبه اعتبارسنجی ایرانیان (آیس) 580 به بالا

فرآیند خرید اقساطی خرید کالا از :

اعتبار سنجی بانکی

در صورت تایید اعتبار سنجی بانکی، ارسال پیامک تایید به مشتری و دریافت مدارک اولیه مورد نیاز جهت تعیین میزان تسهیلات اعطایی
مستندات هویتی شامل:

تصویر کارت ملی

شناسنامه

مستندات درآمدی شامل:

کارمندان

فیش حقوقی ماه جاری یا گواهی اشتغال به کار با ذکر مشخصات هویتی و حقوقی و بیمه ای
لیست بیمه ( در صورت لزوم کپی حکم کارگزینی یا قرارداد هم دریافت می گردد)

فرایند تنظیم قرارداد و تحویل مدارک:

بررسی مدارک و چک مشتریان در فضای تلگرام توسط واحد قرارداد پس ازاعطای تسهیلات و انتخاب کالا

در صورت تایید تصویری مدارک و قراردادها و چکها ارایه نشانی شرکت جهت ارسال اصل موارد به شرکت اقساط دبی توسط متقاضی