فیلتر براساس قیمت:

فیلتر براساس وضعیت موجودی

فیلترهای فعال

فریزر تک امرسان مدل F1060TM

قیمت اصلی 11,900,000 تومان بود.قیمت فعلی 10,285,000 تومان است.

فریزر صندوقی برفاب مدل CF-220L

قیمت اصلی 13,195,000 تومان بود.قیمت فعلی 10,695,000 تومان است.

فریزر تک 7 فوت سینجر مدل 2150W

قیمت اصلی 8,740,000 تومان بود.قیمت فعلی 8,020,000 تومان است.

فریزر تک 7 فوت سینجر مدل 2150T

قیمت اصلی 8,580,000 تومان بود.قیمت فعلی 8,125,000 تومان است.