فیلتر براساس قیمت:

فیلتر براساس وضعیت موجودی

فیلترهای فعال

دوربین مداربسته تحت شبکه اسفیورد مدل Z204

قیمت اصلی 2,599,000 تومان بود.قیمت فعلی 2,359,000 تومان است.

دوربین مداربسته تحت شبکه اسفیورد مدل Z325

قیمت اصلی 4,279,000 تومان بود.قیمت فعلی 3,314,000 تومان است.

دوربین مداربسته تحت شبکه اسفیورد مدل Z520

قیمت اصلی 3,590,000 تومان بود.قیمت فعلی 2,994,000 تومان است.

دوربین مداربسته تحت شبکه اسفیورد مدل Z530

قیمت اصلی 6,013,000 تومان بود.قیمت فعلی 4,274,000 تومان است.

دوربین مداربسته بیسیم تحت شبکه اسفیورد مدل Z-210

قیمت اصلی 2,200,000 تومان بود.قیمت فعلی 1,764,000 تومان است.

دوربین مداربسته تحت شبکه اسفیورد مدل Z230

قیمت اصلی 3,454,000 تومان بود.قیمت فعلی 1,994,000 تومان است.

دوربین مداربسته تحت شبکه بیسیم اسفیورد مدل Z340

قیمت اصلی 5,379,000 تومان بود.قیمت فعلی 3,654,000 تومان است.

دوربین مداربسته تحت شبکه بیسیم اسفیورد مدل Z240

قیمت اصلی 3,795,000 تومان بود.قیمت فعلی 2,765,000 تومان است.

دوربین مداربسته تحت شبکه بی سیم اسفیورد مدل Z206

قیمت اصلی 3,465,000 تومان بود.قیمت فعلی 2,264,000 تومان است.